מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של חברת טלכלל בע"מ, ח.פ. 511712598, ("החברה" או כל פנייה בגוף ראשון) מפעילת אתר https://www.teleclalcc.co.il/ (להלן: "האתר"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות האתר או באמצעים אחרים, במסגרת השירותים שלנו.

פרטיותך חשובה לנו. אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.


המידע ישמר במאגר הלקוחות של החברה ויישמר למשך הזמן הדרוש לחברה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר – אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, פרטי מקום עבודה, הערות טקסט פתוח, מה מטרות מוקד הלקוח, איזו התמחות דרושה עבור המוקד שלו, האם נדרשות התאמות מיוחדות עבור המוקד וכן קבצי קורות חיים של מועמדים לעבודה.

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו – אנו נעזרים באתר בטכנולוגיות שונות, בין היתר Cookies, Tags, Pixels (להלן יחד: (“Cookies”לצרכי תפעולו השותף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, אבטחת מידע, ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסאת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. קוקיות ישמשו אותנו גם לצרכים שיווקיים, כולל שיווק מותאם אישית. בתוך כך נשתמש ב"קוקיות" (cookies) של צדדים שלישיים (כגון: Google – Analytics, AdWords, TagManager, Webmasters Tool; Facebook – Pixel, Messenger ; Linkedin Insight Tag ) שהינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש האוספים מידע אודות המשתמש. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך, גרסאת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית הקוקיות. הנך רשאי כמובן לסרב לעשות שימוש בקוקיות – אולם ככל ותעשה כן, תהיה רשאי אמנם להשתמש באתר, אולם ייתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורך, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך. שמות הקוקיות של הצדדים השלישיים המוזכרים לעיל עלולים להשתנות מעת לעת. מידע נוסף אודות השימוש בקוקיות וטכנולוגיות אחרות על ידי צדדים שלישיים תוכל למצוא בכתובות:
http://www.google.com/policies/technologies/types
https://www.google.com/policies/privacy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policies/cookies
תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

מידע שתמסור במסגרת השתתפות סקרים – לעיתים נבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

מידע על אחרים – כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

מהם השימושים שנעשה במידע?
אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות לקוחות, הקלטת שיחות, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה בהמשך), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

  • לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).
  • במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

פרסומות ודיוור ישיר
המידע ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו (לרבות חברות קבוצת טלכלל: החברה להזזת הרים, Jobit, טלמסר ו- BUYME), לרבות פרסום מותאם אישית.
אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל info@teleclal.co.il. במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצוינה גם כדי למחוק מידע אחר.
שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו
בכפוף לחוק, תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהמשך, ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע
החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

פנייה לשירות הלקוחות של החברה
תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת נחלת יצחק 38, תל אביב -יפו במייל: info@teleclal.co.il או בטלפון 03-606-6700,
על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.